Polityka prywatności i plików cookies Strefy zakupów eMerkury

I. Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe przekazywane przez Klienta w związku z rejestracją i korzystaniem ze Strefy Internetowego eMerkury są przetwarzane przez: MERKURY S.A. z siedzibą w Białymstoku, (adres: Sejneńska 16, 15-399 Białystok), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000438106, NIP 542-32-28-109, o kapitale zakładowym w wysokości 2 735 800,00,- zł w całości opłaconym, która jest administratorem tych danych w rozumieniu ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

2. Dane osobowe, które powierzane są przez Klienta, w szczególności imię, nazwisko, adres Klienta, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są w następujących celach (art. 6 ust 1 pkt a/b/c/f/ RODO):

w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Klienta zamówień;

w celu realizacji składanych przez Klienta zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Strefy zakupów eMerkury;

w celu rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);

rozliczenia transakcji i prowadzenia ewentualnej windykacji należności;

do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze .

3. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić świadczenie Klientowi usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Strefie zakupów eMerkury.pl.

4. Odbiorcą danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy administratora wyznaczeni do wypełnienia warunków współpracy w ramach umowy oraz zajmujący się jej rozliczeniem, w tym windykacją. Ponadto odbiorcą tych danych mogą być współpracujące z administratorem podmioty świadczące usługi IT, obsługi prawnej i księgowej, transportowe oraz dostawcy zamawianych przez Klienta produktów.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do weryfikacji, przygotowania, obowiązywania i skutecznego rozwiązania zawartej umowy oraz przez okres przedawnienia roszczeń cywilnych i zobowiązań publicznoprawnych wynikających z zawartej z administratorem umowy. Po tym okresie dane będą przechowywane do dnia cofnięcia zgody Klienta na przetwarzanie tych danych.

6. Powierzając swoje dane osobowe Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem na zasadach określonych RODO. Dane osobowe podane przez Klienta w koncie Klienta mogą być samodzielnie edytowane i usuwane przez Klienta (zakładka „Moje konto”). Klient może również zwrócić się z żądaniem usunięcia całego konta Klienta poprzez wysłanie stosownej prośby na adres e-mail: emerkury@merkurysa.pl z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Strefie zakupów eMerkury.

7. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach weryfikacji danych w systemach i rejestrach osoby fizycznych i spółek a także wewnętrznego systemu ERP administratora, konsekwencją takiego przetwarzania będzie weryfikacja rzetelności prowadzenia działalności oraz stworzenie konta klienta w systemie ERP.

8. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

10. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

II. Zasady bezpieczeństwa

1. MERKURY S.A. zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto MERKURY S.A. dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,

uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,

adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe,

dokładne i aktualne,

nie przechowywane dłużej niż to konieczne,

przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,

bezpiecznie przechowywane,

nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.

2. MERKURY S.A. zobowiązuje się chronić wszelkie powierzone jej informacje ujawnione przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

3. Prawo dostępu do danych osobowych użytkowników Strefy zakupów eMerkury zostało w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników MERKURY S.A. zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz aktem wykonawczym wydanym na jej podstawie.

III. Pliki Cookie

1. Serwis internetowy Strefy zakupów eMerkury używa plików cookie, które służą do udoskonalenia witryny Strefy pod kątem potrzeb użytkowników i zapewnienia bezpieczeństwa podczas przebywania na stronie Strefy.

2. Cookies (czyli tzw. „ciasteczka“) umożliwiają MERKURY S.A. śledzenie częstotliwości odsłon i nawigacji na stronie. Są to małe pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarki internetowe w komputerach stacjonarnych i na urządzeniach mobilnych. MERKURY S.A. zwraca uwagę na to, iż niektóre z tych plików są przechowywane na urządzeniu końcowym do czasu zakończenia sesji. Są to pliki „cookie sesyjne“ które po zakończeniu sesji są kasowane z twardego dysku. Istnieją też pliki cookie, które pozostają w pamięci urządzenia końcowego umożliwiając rozpoznanie użytkownika podczas kolejnej wizyty w naszym serwisie (są to tzw. cookies „stałe“). Można je w każdej chwili usunąć, jeśli używana przeglądarka daje taką możliwość.

3. W serwisie MERKURY S.A. używa się plików cookie w następujących celach:

umożliwienie dodawania produktów do koszyka i zarządzania koszykiem podczas sesji zakupowej;

rozpoznanie użytkownika podczas kolejnej wizyty w serwisie, aby zachować jego preferowane ustawienia w koszyku (sposób płatności, sposób dostawy itp.);

zachowania personalizacji strony, ustawień języka;

lepszego dostosowania strony do potrzeb użytkownika.

4. Żeby korzystać z funkcji koszyka na stronie Strefy zakupów eMerkury konieczne są pliki cookie „sesyjne“ i „stałe“.

5. Na stronie internetowej Strefy używa się plików cookie „sesyjnych“. Nie pozostają one na urządzeniu końcowym. W momencie opuszczenia sesji są one automatycznie kasowane. Dzięki informacjom w nich zawartym możliwe jest analizowanie informacji dotyczących zachowań użytkownika na stronie i strukturę strony. Pozwala to MERKURY S.A. na ciągłą optymalizację serwisu internetowego – jego personalizację i poprawę użyteczności.

6. Pliki cookie „stałe“ są przechowywane przez czas określony w parametrach plików, o ile wcześniej użytkownik nie usunie ich automatycznie, a po tym czasie zostają automatycznie wykasowane.

7. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki (instrukcja poniżej).

8. Tracking pixel (inaczej web bug) pełni podobną funkcję do cookie, ale jest nierozpoznawalny dla użytkownika. W ramach Strefy zakupów eMerkury używa się traking pixels do pomiaru zachowań użytkownika na stronie, do wysyłki newslettera, do dopasowywania ofert w reklamie remarketingowej. Dane są anonimowe i nie są powiązane z danymi osobowymi na urządzeniu końcowym użytkownika bądź jakąkolwiek bazą danych.

9. W celu wyłączenia web bug podczas korzystania z serwisu internetowego można użyć np. takich narzędzi jak webwasher, bugnosys lub AdBlock (do przeglądarki Firefox). W celu wyłączenia web bug w newsletterze należy tak zmienić ustawienia programu pocztowego, żeby nie wyświetlał wiadomości w html. Web bug nie działa również wtedy, kiedy wiadomości są odczytywane w trybie offline.

W przeglądarce Mozilla Firefox

W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje" i w nich zakładkę "Prywatność". Przeglądarka daje możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.

W przeglądarce Microsoft Internet Explorer

W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje internetowe" i w nich zakładkę "Prywatność". Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem "Witryny" zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

W przeglądarce Google Chrome

W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz "Narzędzia" a potem "Wyczyść dane przeglądania...". Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link "Więcej informacji", który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

W przeglądarce Opera

Przyciskiem "Opera" w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim "Ustawienia" i dalej "Wyczyść historię przeglądania...". Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk "Zarządzaj ciasteczkami..." prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

W przeglądarce Apple Safari

W menu "Safari" wybierz "Preferencje" i w nich zakładkę "Prywatność". Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie.

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych

Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.

IV. Postanowienia końcowe

W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad zostaniesz poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na portalu Strefy zakupów eMerkury.

Data ostatniej aktualizacji Polityki 11.10.2018r.