Dane kontaktowe firmy Merkury S.A.


   


Merkury Spółka Akcyjna, ul. Sejneńska 16, 15-399 Białystok, NIP: 542-32-28-109; KRS 0000438106 Sąd Rejonowy
w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestry Sądowego. Kapitał zakładowy spółki: 2 735 800,00 zł

tel/fax: 85 742 91 97;   tel: 662 286 643;   e-mail: emerkury@merkurysa.pl;  kontakt@merkurysa.pl;