Merkury pomaga Mateuszkowi. Podaruj 1% Podatku.
Mateuszek ma wrodzoną wadę serca pod postacią zespołu izomeryzmu prawostronnego, ubytek przegrody przedsionkowo-komorowej, podwójny odpływ z prawej komory, zarośnięcie zastawki pnia płucnego, obustronną żyłę główną górną. Spływ z lewostronnej żyły głównej górnej i żyły głównej dolnej do przedsionka położonego po stronie lewej. Ujście żył płucnych i prawostronnej żyły głównej górnej do przedsionka prawostronnego oraz odwrócenie trzewi. Mimo tych wszystkich wad Mateuszek jest bardzo dzielny.

Szukamy możliwości leczenia i ratowania życia naszego dziecka, jesteśmy po pierwszych zagranicznych konsultacjach i wierzymy, że Mati dostanie szansę na najlepszą opieką. Tymczasem zwracamy się z prośbą o wsparcie leczenia i rehabilitacji Matiego, można tego dokonać przekazując mu 1% podatku lub wpłacając dowolną darowiznę zgodnie z danymi poniżej. Za każde wsparcie serdecznie dziękujemy.

PODARUJ 1% PODATKU
KRS 0000290273
CEL SZCZEGÓŁOWY: MATEUSZ SIWIEC

DOKONAJ WPŁATY DAROWIZNY
86 1600 1101 0003 0502 1175 2150
FUNDACJA NA RZECZ DZIECI Z WADAMI SERCA COR INFANTIS
ul. Nałęczowska 24, 20-701 Lublin

Kupując produkty z poniższej reklamy wspierasz akcję.






Tagi: Podaruj 1% podatku. Pomoc Mateuszkowi
Data dodania: 2019-02-04