Certyfikat ma znaczenie. Zobacz symbole. 10.02.2019 r.
Certyfikaty to nie kolejne narzędzie promocji, ale gwarancja najlepszej kontroli produktu. Certyfikat oznacza pasję oraz dbałość o każdy, szczegółowy element produkcji.Gwarancją dla konsumenta, że środki spożywcze znajdujące się na rynku zostały wyprodukowane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi rolnictwa ekologicznego i są wolne od zanieczyszczeń jest system kontroli i certyfikacji w rolnictwie ekologicznym. Zasady rolnictwa ekologicznego odnoszą się do gospodarstw rolnych. Dotyczą traktowania gleby, wody, roślin i zwierząt. Dotyczą poszanowania krajobrazu oraz wspólnoty istnień – wszystkiego co składa się na dziedzictwo następnych pokoleń. Oznaczenie produktu jako ekologicznego może nastąpić dopiero gdy artykuł ten został wyprodukowany przez producenta zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie rolnictwa ekologicznego i producent ten znajduje się pod kontrolą upoważnionej jednostki certyfikującej.

Unijne logo produktów ekologicznych to połączenie dwóch dobrze znanych symboli:
 • flagi europejskiej – oficjalnego emblematu Unii Europejskiej od 1986 roku oraz
 • liścia, który symbolizuje naturę i ideę zrównoważonego rozwoju.

PL-EKO-01 PL
– pierwszy parametr oznacza pochodzenie produktu (w tym wypadku krajem pochodzenia jest Polska)
EKO– informacja o tym, iż mamy do czynienia z produktem rolnictwa ekologicznego
01– numer jednostki certyfikującej (w tym wypadku chodzi o Ekogwarancję PTRE)

przykładowe logo jednostki certyfikującej

Znak ten gwarantuje że:
 • przynajmniej 95 % składników zostało wyprodukowane metodami ekologicznymi
 • produkt spełnia wymogi oficjalnego systemu kontroli

Żywność ekologiczną charakteryzują 3 cechy:
 • do jej produkcji nie użyto chemicznych środków ochrony roślin i nawozów sztucznych, w uprawach zastosowano płodozmian w celu zapewnienia żyzności gleby,
 • zwierzęta z gospodarstwach ekologicznych mają zapewnione zdrowe warunki i są karmione paszą ekologiczną lub z dopuszczalną domieszką pasz konwencjonalnych,
 • przetworzona żywność ekologiczna nie zawiera sztucznych barwników, aromatów, polepszaczy smaków, konserwantów i nie jest modyfikowana genetycznie (bez GMO).

Co kieruje konsumentem przy zakupie żywności ekologicznej ?
Wg raportu IMAS International Sp. z o.o, Żywność ekologiczna w Polsce 2017, najczęstszym powodem z rezygnacji zakupu żywności ekologicznej jest cena (66%) respondentów. Ponad 50 % respondenci odpowiadając na pytanie dotyczące motywów spożywania żywności ekologicznej stwierdziło, że kierują się tym, że jest zdrowsza od żywności konwencjonalnej. Niepokoi brak wiary w ekologiczność (25%) i związany z tym brak zaufania do certyfikatów (15%).


Dlaczego cena żywności ekologicznej jest wyższa?
 • ilość wyprodukowanych plonów jest niższa ok ok. 20% , aniżeli żywności konwencjonalnej
 • uprawy ekologiczne mają większe wymagania dotyczące przestrzeni
 • do kosztów produktu, doliczany jest koszt kontroli certyfikującej
 • wyższe nakłady pracy związane z hodowlą ekologiczną
[1] Rozporządzenie Rady nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. L 189/1)
[2] IMAS International Sp. z o.o. ŻYWNOŚĆ EKOLOGICZNA W POLSCE 2017.


    Symbole świadczące o jakości i składzie produktów spożywczych.

Przekreślony kłos jest to symbol wydawany przez ELS (Europejski System Licencyjny – program prowadzonym przez AOECS (Europejskie Zrzeszenie Stowarzyszeń Osób z Celiakią, www.aoecs.org). Głównym celem ELS jest oznaczanie bezpiecznych produktów bezglutenowych wspólnym, dobrze rozpoznawanym w całej Europie symbolem. OGÓLNE ZASADY EUROPEJSKIEGO SYSTEMU LICENCYJNEGO: Dopuszczalna ilość glutenu w produkcie poniżej 20 ppm co potwierdzają badania w akredytowanym laboratorium. każde stowarzyszenie udziela licencji producentom ze swojego kraju i jest ona uznawana w pozostałych krajach. Na polskim rynku można także spotkać produkty bezglutenowe oznaczone różnymi innymi symbolami przypominającymi licencjonowany znak Przekreślonego Kłosa, czasem zbyt łudząco, co jest niezgodne z prawem. Producenci mogą stosować własne znaki, o ile nie są podobne do zastrzeżonego.
Towarzystwo Wegańskie
to jedno z najbardziej szanowanych i wpływowych stowarzyszeń wegańskich na świecie. Jego główną ideą jest:
 • wykluczenie jakiejkolwiek przemocy wobec zwierząt
 • brak spożywania wszelkich produktów pochodzenia zwierzęcego
 • brak wykorzystania zwierząt do jakichkolwiek doświadczeń w przemyśle medycznym i kosmetycznym, wykorzystanie GMO z genów zwierzęcych.
Oznaczenie VEGAN może być stosowane przez producentów na całym świecie do określania ich produktów jako wegańskich. Firmy takie płacą roczną składkę członkowską na rzecz Vegan Society. Opłaty członkowskie trafiają na cele charytatywne. Wymagania dotyczące certyfikowanych kosmetyków.
 • Zakaz stosowania jakichkolwiek produktów lub składników pochodzenia zwierzęcego do produkcji kosmetyków. W kompozycji kosmetycznej nie powinno się używać nawet mleka ani miodu
 • Brak doświadczeń na zwierzętach podczas testowania produktów kosmetycznych lub ich składników z inicjatywy producenta, w jego imieniu lub innych osób pozostających pod kontrolą producenta
 • Brak surowców wykorzystujących GMO
Kosmetyki i środki czystości.

Nie tylko jakość żywności jest ważna dla konsumentów ale również i kosmetyków oraz środków czystości. Dlatego, powstały niezależnie instytucje certyfikujące, wyróżniające produkty przyjazne środowisku naturalnemu. Dają one konsumentom pewność wyboru produktów pochodzenia naturalnego, organicznego, bez negatywnego wpływu na organizm człowieka oraz produkowanych z poszanowaniem środowiska naturalnego. Celem organizacji certyfikujących jest promocja produktów wykorzystujących składniki pochodzące z upraw ekologicznych, jak również odpowiedzialnego korzystania z dóbr natury, oraz ograniczenie powstawania substancji szkodliwych.
                                        
        
Najbardziej znaczące certyfikaty dla produktów kosmetycznych to:                                               

    

BDIH jest jednym z dłużej istniejących na rynku i najbardziej rygorystycznych europejskich systemów certyfikacji stworzonym w Niemczech. Przyznawany jest produktom złożonym z naturalnych surowców pochodzących z kontrolowanych upraw ekologicznych lub dzikich zbiorów. Zarówno kosmetyk, jak i poszczególne elementy jego składu nie mogą być testowane na zwierzętach, ani pochodzić od martwych zwierząt. Mogą zawierać nieorganiczne sole i surowce mineralne wszystkich rodzajów, nie mogą natomiast wykorzystywać organicznych etc.

Zabroniona jest sterylizacja surowców oraz gotowych produktów kosmetycznych wykorzystująca promieniowanie radioaktywne. Dopuszczane jest stosowanie niektórych konserwantów identycznych z naturalnymi np. kwasu benzoesowego, kwasu salicylowego i jego soli czy alkoholu benzylowego.
Wytworzenie takiego preparatu nie może negatywnie wpływać na środowisko, a jego opakowanie musi być biodegradowalne.


ICEA
to certyfikat, który umożliwia klientom wybór bezpiecznych, zdrowych naturalnych produktów, przyjaznych dla środowiska.


 • rekomenduje tam gdzie to tylko możliwe stosowanie certyfikowanych składników organicznych kosmetyki nie zawierają szkodliwych substancji, syntetycznych składników chemicznych, parabenów, pochodnych ropy naftowej itp.
 • wytwarzane są z surowców naturalnych i składników aktywnych pochodzenia roślinnego, zatwierdzonych przez standardy AIAB (Włoskie Stowarzyszenie Rolnictwa Ekologicznego),
 • nie zawierają syntetycznych barwników, stabilizatorów i zapachów
 • nie zawierają surowców naturalnych pochodzących z organizmów genetycznie modyfikowanych (GMO)
 • nie są testowane na zwierzętach, zabrania się używania surowców pochodzenia zwierzęcego, które zostały wyprodukowane w sposób szkodliwy dla zwierząt, np. kolagenu zwierzęcego, elastyny zwierzęcej itp.
 • posiadają opakowania z surowców nadających się do ponownego przetworzenia,
 • brak stosowania radioaktywnego naświetlania (stosowanego w celach sterylizacji produktu)

          


COSMOS. Ocena jakości produktu obejmuje jego skład, produkcję oraz opakowanie. Najbardziej istotny jest jednak w standardzie COSMOS bezwzględny zakaz używania w procesie produkcji składników, technologii i procesów, które w jakikolwiek sposób mogą negatywnie wpłynąć na zdrowie człowieka i środowisko naturalne. Certyfikat COSMOS (Cosmetics Organic Standard) został opracowany przez kilka europejskich COSMOS organizacji (Cosmebio i Ecocert Greenlife z Francji, BDIH z Niemiec, Soil Association z Anglii oraz ICEA z Włoch). Jest to odpowiedź na potrzebę ujednolicenia systemu certyfikacji i sposobu oceny kosmetyków naturalnych i ekologicznych. Organizacja dokonała podziału składników, wyróżniając dwie kategorie kosmetyków: kosmetyki naturalne (do 5% składników syntetycznych) kosmetyki organiczne (20% składników musi pochodziać z upraw ekologicznych)
ECOCERT to jedna z najbardziej znanych organizacji zajmujących się certyfikowaniem kosmetyków naturalnych. Stosuje ona bardzo surowe kryteria dotyczące składów i formuł kosmetyków. Zakłada:

 • zakaz stosowania surowców pochodzących z roślin i zwierząt modyfikowanych genetycznie
 • dopuszcza surowce pochodzenia ze zwierząt żywych jak np. mleko lub miód
 • zakaz testowania produktu końcowego na zwierzętach
 • rezygnację z syntetycznych substancji zapachowych i barwiących
 • zakaz stosowania silikonów, parafiny i innych substancji uzyskiwanych podczas destylacji ropy naftowej
 • zakaz stosowania emulgatorów takich jak PEG
 • jako konserwantów można używać między innymi: kwasu benzoesowego, kwasu mrówkowego, kwasu sorbinowego
 • zakaz stosowania naświetlania radioaktywnego w celu odkażenia surowców do produkcji kosmetyków
Tagi:
Data dodania: 11.02.2019